Farmer
/
ราชบุรี

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี

จากกลุ่มคนที่รักในการทำเกษตร ที่ต้องการให้ผลผลิตจากไร่ จากสวน และจากฟาร์มของตนเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ไม่อยากสร้างผลผลิตที่เป็นโทษเพราะเน้นแต่กำไรจนลืมนึกถึงความปลอดภัยของคนกินและคนปลูก เมื่อรวมตัวกันในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้มากกว่า 20 แห่ง จึงเกิดเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรีขึ้น ทั้งเพื่อสนับสนุนผู้บริโภคและเพื่อสนับสนุนกันและกัน

สมาชิกของกลุ่มมีอย่างหลากหลาย ตั้งแต่ไข่ไก่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติหรือไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มฝันแม่และบ้านสวนสานสุข นมแพะและผลิตภัณฑ์จากนมแพะของฟาร์มเมฆลอย หมูหลุมจากดอนแร่ฟาร์ม และอีกสารพัดผักผลไม้ทั้งแบบสดและแปรรูปจากไร่ไออุ่นขุนเขา ฟาร์มไฮ่ฮัก ที่รวมตัวกันเพื่อมาวางจำหน่ายในตลาดสุขภาพต่างๆ อยู่เป็นประจำ เช่น ตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม จริงใจมาร์เก็ต โรบินสันราชบุรี เป็นต้น

Read More
Amenities not found.