Market
/
เชียงราย

กาดกองม่วน..ของกิ๋นคนเมือง

ตลาดกองม่วน..ของกิ๋นคนเมือง ตลาดอาหารปลอดภัยของเมืองเชียงแสน จากความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญของอาหารปลอดภัยในครัวเรือน นำไปสู่การสร้างชุมชนอาหารปลอดภัยให้กับญาติมิตร เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงซอยเดียวกัน จนในวันนี้ชุมชนซอย 8 เมืองเชียงแสน ได้จัดตั้งเครือข่ายโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะเพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพดีของสสส. ที่มีมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทย (MOA Thai) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ตลาดกองม่วน..ของกิ๋นคนเมือง เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนพฤศจิกายน 2020 ใครมีโอกาสไปเที่ยวเชียงแสนก็อย่าลืมแวะไปแอ่วกัน

Read More
Amenities not found.