Market
/
เชียงราย

กาดใบตองของดีเมืองเชียงแสน

มาสัมผัสกับธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงาม พร้อมอาหารพื้นเมืองที่แสนอร่อย พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมในบรรยากาศแบบล้านนา เดินดูเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรเครือข่าย MOA ที่ “กาดใบตองของดีเมืองเชียงแสน” มีทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ที่บริเวณลานข้างแม่น้ำโขง ตรงข้ามสถานีตำรวจอำเภอเชียงแสน

Read More
Amenities not found.