Delivery
/
ชัยภูมิ

ข้าวหอมชูใจ

ข้าวหอมชูใจ ข้าวที่ผู้ปลูกยืนยันว่า “ปลูกด้วยมือ ดูแลด้วยใจ” เพราะเป็นผลผลิตของครอบครัวชาวนาที่ทำนากันมาตั้งแต่รุ่นทวด เมื่อเกิดปัญหาข้าวราคาตกในวันหนึ่ง คนทุกเจเนอเรชั่นในครอบครัวจึงได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ปัญหานี้ เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ข้าวหอมชูใจ ชัยภูมิ แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ที่เป็นขวัญใจของคนรักข้าวในทุกวันนี้

นอกจากข้าวสายพันธุ์ต่างๆ อย่างข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ข้าวคั่วเตาถ่าน โจ๊กจมูกข้าว และมีผักผลไม้อินทรีย์อย่างมะม่วง 5 สายพันธุ์ ฟักทอง มะเขือ น้ำเต้า รวมถึงข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพดีจนสามารถกินสดๆ ได้ ทั้งหมดนี้สามารถจัดส่งแบบ “ตะกร้าส่งจากแม่” ที่ส่งอาหารมาพร้อมกับความห่วงใยถึงหน้าประตูบ้านได้เลย เพียงสั่งในช่องทางออนไลน์ของร้านเท่านั้น

Read More
Amenities not found.