วัตถุดิบ
/
สงขลา

ครัวใบโหนด

ชื่อ ‘ใบโหนด’ ของร้านอาหารชุมชนแห่งนี้ ก็คือ ใบตาลโตนดในความเข้าใจของคนภาคอื่นๆ นั่นเอง ร้านครัวใบโหนดเป็นร้านอาหารชุมชนที่พัฒนามาจากการเป็นเพิงมุงจากเล็กๆ โดยการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านบ่อกุลและบ้านหัวเปลว โดยมีหลักสำคัญในการทำร้านคือการเป็น ‘ครัวชุมชน เพื่อคนทั้งหมด’ เน้นอาหารที่มาจากวิถี ‘โหนด-นา-เล’ และปัจจุบันได้พัฒนามาจนเป็นอาคารถาวร พร้อมรองรับลูกค้าได้หลายสิบคน เปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 น. – 18:00 น. ทุกวัน

เมื่อมาเยือนถึงที่แล้วก็ต้องไม่พลาดอาหารท้องถิ่นอย่างปลากระบอกต้มน้ำส้มโหนด ปลาทอดขมิ้น เต้าคั่ว ต้มส้มปลากระบอก แกงคั่วหัวโหนดกับกุ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างเช่นน้ำตาลแว่นตาลโตนดที่ไม่ได้หาซื้อกันได้ง่ายๆ และยังมีผักท้องถิ่นที่ปลูกแบบปราศจากสารเคมีมาให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน หมุนเวียนไปตามฤดูกาลตลอดทั้งปี

Read More
Amenities not found.