สินค้า
/

คราม

ร้านอาหารไทยบรรยากาศอบอุ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิท 39 ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปรุงอย่างละเมียดละไม พยายามรักษาความเป็นไทยไว้ ด้วยตกแต่งร้านด้วยผ้าไทยย้อมครามจากจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีชื่อเสียง ผสมผสานภาพวาดศิลปะของไทย เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ของร้าน

Read More
Amenities not found.