Farmer
/
บุรีรัมย์

ชาวนาไทอีสาน

กลุ่มชาวนาไทอีสาน เกิดขึ้นจากการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรบ้างของ “อุ้ม – คะนึงนิตย์ ชะนะโม” มนุษย์เงินเดือนที่หันหลังกลับบ้านเพื่อดูแลคุณแม่ที่ล้มป่วย และตั้งเป้าว่าจะเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ไม่เป็นพิษ จากความรู้ที่เป็นศูนย์ จึงเริ่มต้นด้วยการตระเวนหาความรู้และค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ใจว่าข้าวที่เรากินอยู่ทุกวัน แท้จริงแล้วมีมากมายสายพันธุ์เหลือเกิน หลังจากนั้น จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่ออบรม แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของข้าวโดยเฉพาะ และได้ต่อยอดมาจนเป็นกลุ่มชาวนาไทอีสาน กลุ่มเกษตรกรที่จริงจังเรื่องข้าวมากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศนี้

ปัจจุบันกลุ่มชาวนาไทอีสานผลักดันสินค้าข้าวพันธุ์ท้องถิ่นออกมาให้ผู้คนได้รู้จักมากมายกว่า 10 สายพันธุ์ เช่น ข้าวเจ้าหอมเวสสันตะระ ข้าวเจ้าหอมเวสวิสุทธิ์ ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ ข้าวเหนียวดำอสิตะ ข้าวเหนียวดำสีลาภรณ์ ข้าวเจ้าหอมเพชรราตรี ข้าวเจ้าหอมกมลชัย ข้าวเจ้าหอมบุญมี และข้าวเหนียวหอมกุสุมา ซึ่งเป็นทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ และยังมีผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสำหรับทำขนมอย่างเช่น แป้งข้าวเจ้าเวสวิสุทธิ์ แป้งข้าวเหนียวกุสุมา แป้งข้าวเจ้าเพชรราตรี และแป้งข้าวเหนียวสีลาภรณ์อีกด้วย ทั้งหมดนี้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน Facebook ได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิกเท่านั้น

Read More
Amenities not found.