Organic Farm
/
เชียงใหม่

ดาราดาเล บ้านดิน ออร์แกนิก ฟาร์ม

ฟาร์มสเตย์ เกษตร์อินทรีย์ที่โอบล้อมด้วยบ้านดินและทะเลดาว เป็นศูนย์การเรียนรู้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมสนุกกับกิจกรรมชาวฟาร์ม เรียนรู้การใช้ชีวิตคืนสู่ธรรมชาติ อิ่มอร่อยกับอาหารฝีมือแม่ พร้อมนอนพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาและสายหมอก

 

Read More
Amenities not found.