Market
/
นนทบุรี

ตลาดกินอยู่กินเป็น โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

ตลาดนี้เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องมาจากโครงการเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ร้างของโรงเรียน ตรงกับแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงจึงไม่สามารถก่อสร้างอะไรได้ เต็มไปด้วยเศษหิน เศษอิฐ เศษปูน ที่ถูกทิ้งไว้ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกินได้ มีแปลงผักของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนทั้งอนุบาลและประถม และยังแบ่งที่ให้ครอบครัวของนักเรียนที่สนใจมาเช่าแปลงปลูกผักกับลูกๆ ไปด้วย เมื่อมีผลผลิตเหลือกินจึงชวนทุกคนมาเดินตลาดเช้า หาผักสดๆ ปลอดสารพิษ และอาหารอร่อยๆ ที่ตลาดนัด “กินอยู่ กินเป็น” ที่โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ เมืองนนทบุรี มีเฉพาะวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน มาอุดหนุนพ่อค้า แม่ค้าตัวน้อยได้เลย

Read More
Amenities not found.