Market
/
อุบลราชธานี

ตลาดต้องชม หัวไฮ่ ปลายนา

ตลาดหัวไฮ่ปลายนา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองเท่า ซึ่งมีระบบการจัดการและองค์ความรู้อาหารปลอดภัยที่เข้มแข็ง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผัก ผลไม้ และอาหารจากตลาดเล็กๆ ชายหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นอาหารปลอดภัยที่ต่อทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค

ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 9:00 น. – 17:00 น. ที่ตลาดหัวไฮ่ปลายนา นอกจากจะมีอาหารอร่อยๆ ผักผลไม้สดๆ จากเกษตรกรในพื้นที่มาขายด้วยราคาสบายกระเป๋าแล้ว ยังมีการแสดงที่สืบทอดวัฒนธรรมอีสานจากเด็กเยาวชนและคนในชุมชนตามวาระและโอกาส  เมื่อทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ในบรรยากาศชายป่า จึงกลายเป็นความน่ารักของตลาดหัวไฮ่ปลายนาที่ควรต้องไปสัมผัสสักครั้ง  (ตลาดปิดทุกๆ ฤดูกาลทำนา ติดตามข่าวสารได้จาก Facebook )

Read More
Amenities not found.