Farmer
/
เชียงราย

ตลาดนัดฮักสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงแสน

เป็นกาดที่ขายผักเกษตรธรรมชาติโครงการ MOA โครงการขยายและพัฒนาต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะเพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพดี สนับสนุนโดยสสส. สินค้าเกษตรที่นี้ปลอดภัย 100% ขนาดคุณหมอผอ.ยังมาเลือกซื้อด้วยตัวเอง เปิดขายทุกวันพุธ

Read More
Amenities not found.