Market
/
สงขลา

ตลาดสีเขียวชุมชนจะโหนง

ตลาดสีเขียวชุมชนจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นตลาดเล็กๆ ที่มีสโลแกนเท่ๆ ว่า ‘ร่วมกันสร้างตลาดสีเขียวในชุมชน เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร’ ที่ตลาดเล็กๆ แห่งนี้ ในทุกวันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. จึงเต็มไปด้วยผัก ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชพันธุ์ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นหม้อแกงลิง สละอินโด จำปาดะ พร้อมอาหารพื้นบ้านทั้งแบบไทยพุทธและไทยมุสลิมจากชุมชนจะโหนง

นอกจากการเป็นตลาด ให้เกษตรกรได้มาจำหน่ายพืชผลและได้สื่อสารกับผู้บริโภคในชุมชนแล้ว ตลาดสีเขียวชุมชนจะโหนงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในโอกาสต่างๆ เช่น ‘วันลูกไม้พื้นถิ่น ของกินตามฤดูกาล อาหาร 2 วัฒนธรรม’ ที่นอกจากจะมีตลาดเกษตรกรแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมเรียนรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างเช่นวิธีการขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การหมักซีอิ๊ว การแปรรูปผลผลิตในท้องถิ่น และยังมีผลผลิตทางการเกษตรจากนักเรียนโรงเรียนปากช่องมาจำหน่าย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความมั่นคงของอาหารผ่านการปฏิบัติจริงอีกด้วย

Read More
Amenities not found.