Market
/
อุตรดิตถ์

ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล

อีกหนึ่งพื้นที่ในโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมตลาดสีเขียวมานานต่อเนื่องหลายปี โดยมีแนวคิดเริ่มต้นง่ายๆ คือต้องการทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ คือโรงพยาบาลมีเป้าหมายจะเปลี่ยน “จากโรงซ่อมสุขภาพ มาเป็นโรงสร้างสุขภาพ” จึงเกิดเป็นเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายสายกรีนที่เหนียวแน่น จนได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัย

ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลลับแล พร้อมบริการผู้บริโภคตั้งแต่เวลา 07:00 น. ไปถึงช่วง 12:00 น. ทุกวันพุธ นอกจากจะมีผักผลไม้ และข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษจากเกษตรกรในพื้นที่แล้ว ยังมีอาหารท้องถิ่นอีกมากมายให้ได้เลือกชิม และที่พลาดไม่ได้ก็คือเมื่อถึงฤดูกาลของราชาผลไม้อย่างทุเรียน ก็สามารถมาเลือกซื้อทุเรียนหลงหลิน ของดีประจำถิ่นแบบปลอดภัยไร้สารพิษได้ที่ตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลลับแลแห่งนี้ได้ด้วยเช่นกัน

Read More
Amenities not found.