Market
/
นครปฐม

ตลาดสุขใจ สวนสามพราน

ตลาดสุขใจเป็นอีกหนึ่งตลาดกรีนที่ได้ชื่อว่าตื่นตัวเรื่องอาหารปลอดภัย และการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นกลุ่มแรกๆ และยังคงใส่ใจกับอาหาร ผัก ผลไม้อินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 10 จนกลายเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับตลาดกรีนและกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตรโดยใช้ระบบ PGS

ไม่ใช่แค่ผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน PGS เท่านั้น แต่ตลาดสุขใจยังเป็นศูนย์รวมของความอร่อยจากชาวบ้านในพื้นที่อีกมากมาย ส่วนใครที่ไม่ได้พกถุงผ้าหรือตะกร้ามาเอง ทางตลาดก็ยังมีตะกร้าสุขใจไว้ให้ยืมใช้ช้อปปิ้งแบบรักษ์โลกได้ทุกคน เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่สุขใจกันทุกฝ่าย ทั้งกับคนซื้อ คนขาย เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมของเราด้วย

Read More
Amenities not found.