Market
/
สงขลา

ตลาดเกษตร ม.อ.

อีกหนึ่งตลาดกรีนที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. จังหวัดสงขลา โดยอยู่ในความดูแลของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นไม่เพียงแต่จะได้เจอกับอาหารท้องถิ่นและผักผลไม้จากเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้น ใครก็ตามที่แวะเวียนมายังตลาดเกษตร ม.อ. แห่งนี้ ก็จะได้เลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นผลพวงจากกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30 น. – 19.30 น. ตลาดแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย นำผักท้องถิ่นที่หลายคนอาจะไม่เคยรู้จักมาวางขายในราคาถูกสตางค์ พร้อมด้วยอาหารและขนมเพื่อสุขภาพอีกมากมาย ที่สำคัญคือที่นี่ยังเป็นตลาดปลอดโฟม 100% เพื่อให้ทั้งนักศึกษา ผู้ค้า และผู้บริโภคได้ซื้อขายอย่างรักษ์โลกร่วมกัน

Read More
Amenities not found.