Market
/
พัทลุง

ตลาดใต้โหนด

ตลาดใต้โหนด หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘หลาดใต้โหนด’ คือตลาดที่เกิดขึ้นบนพื้นที่บ้านนักเขียนซีไรต์ผู้ล่วงลับ ‘กนกพงศ์ สงสมพันธุ์’ แรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของกนกพงศ์จัดพื้นที่นี้ไว้เป็นบ้านนักเขียนสำหรับพบปะพูดคุยกัน เมื่อเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ปลูกผักท้องถิ่นไว้มากมาย จึงคิดอยากให้พื้นที่ใต้ต้นโตนดแห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนพืชผักกันด้วย

ทุกๆ วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 8:00 น. ไปจนถึงราว 15:00 น.  คือช่วงที่ตลาดใต้โหนดจะคึกคักไปด้วยผู้คนและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สดๆ จากเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ อาหารท้องถิ่นอย่างข้าวยำและขนมจีนข้าวสังข์หยด รวมถึงสาคูต้นที่เป็นสาคูแท้ๆ ซึ่งหากินได้ไม่บ่อยนักในเมืองหลวง นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับเด็กให้นักช้อปรุ่นจิ๋วได้เล่นสนุกกันทุกสัปดาห์อีกด้วย

Read More
Amenities not found.