Farmer
/
อุตรดิตถ์

บุญดำรงค์กรีนฟาร์ม

บุญดำรงค์กรีนฟาร์ม จังหวัดอุตรดิตถ์ ฟาร์มกรีนๆ ที่ไม่เพียงแต่เน้นการอยู่ในวิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหลากหลายเท่านั้น แต่ยังเน้นการรักษาพืชพันธุ์พื้นบ้าน โดยเฉพาะข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่น โดยใช้วิธีปลูกข้าวเพียงจุดละ 1 เมล็ด เพื่อให้ข้าวทั้งกอเติบโตขึ้นมาจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดเดียว ทำให้สายพันธุ์ข้าวแข็งแรง ไม่มีการผสม และมีลักษณะโดดเด่นของสายพันธุ์นั้นๆ ชัดเจนขึ้น เช่น กลิ่นหอม สีชัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านเมล็ดพันธุ์ ที่ฟาร์มนี้เรียกว่า “คลังพันธุ์พืชเพื่อชีวิต”

นอกจากการทำนาข้าวแล้ว ที่กรีนฟาร์มแห่งนี้ยังปลูกพืชผักอีกหลากหลาย รวมถึงเป็นศูนย์รวมการสั่งจองสินค้าเกษตรอินทรีย์ล่วงหน้า โดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อแห่งเมืองอุตรดิตถ์อย่างทุเรียนและลางสาดที่ปลูกแบบอินทรีย์ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าสดใหม่ เช่น น้ำเต้าหู้แท้ 100% ที่ได้ความหวานจากน้ำตาลมะพร้าว ผักสดนานาชนิดตามฤดูกาล ข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นสีสวยแปลกตา ทั้งหมดนี้สามารถซื้อได้จากหน้าร้าน ซึ่งชื่อว่า ฟาร์มเมอร์ ด้วยเช่นกัน

Read More
Amenities not found.