Farmer
/
ประจวบคีรีขันธ์

บ้านพี่หลวง ออร์แกนิกฟาร์ม

บ้านพี่หลวง ออร์แกนิกฟาร์มป่าละอู หรือว่ากลุ่มชุมชุนเป็นสุขป่าละอู กลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เริ่มขึ้นจากครอบครัวเกษตรกร 5 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน แม้จะอยู่ถึงประจวบคีรีขันธ์ แต่บ้านพี่หลวงออร์แกนิกฟาร์มก็เป็นเครือข่ายของกลุ่มสามพรานโมเดลด้วยเหมือนกัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอน

บ้านพี่หลวง ออร์แกนิกฟาร์มป่าละอู มีผักนานาชนิดให้ได้เลือกซื้อ ทั้งหมดเป็นผักตามฤดูกาลที่หมุนเวียนเก็บเกี่ยผลผลิตได้ตลอดปี ผลผลิตจากบ้านพี่หลวงบางส่วนถูกส่งตรงไปยังโรงแรมหลายแห่ง อีกบางส่วนสามารถซื้อหาได้ที่ตลาด อตก. หัวหิน และตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม ส่วนใครที่สามารถแวะไปรับได้ที่สวนพี่หลวงก็สามารถโทรสอบถามก่อนได้ นอกจากจะได้ผักผลไม้สดๆ แล้วยังอาจจะได้แวะชมสวนพี่หลวงอีกด้วย

Read More
Amenities not found.