Farmer
/
นครปฐม

บ้านมะโหน่ง เมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน

บ้านสวนหลังเล็กๆ ที่พยายามรวบรวมและสะสมเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืช ผักพื้นบ้าน ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทย ชวนทุกคนลองหาเวลาซัก 10-20 นาที เดินดูรอบๆ บ้าน สำรวจพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ดูซักหน่อย แล้วลองมาเรียนเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในครัวเรือน บ้านมะโหน่งจะมีนำผักที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละครั้งไปออกตลาดนัดที่ศูนย์มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกเดือน มาพบกันได้ที่ตลาดนัด 9 ฐานเรียนรู้ สู่การพึ่งตนเอง บางทีจะมีเมล็ดพันธุ์ผักเคล ฟักทองข้าวตอก หรือพริก และเมล็ดพันธุ์อื่นๆ มาจำหน่ายและแจกด้วย

Read More
Amenities not found.