/
กรุงเทพฯ

ปลูกปั่น

น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ที่ใช้วัตถุดิบผักผลไม้และธัญพืชอินทรีย์จากเกษตรโดยตรง ส่งถึงผู้บริโภคด้วยการปั่นจักรยานส่งน้ำผักผลไม้ไปทั่วกรุง โดยสูตรน้ำเพื่อสุขภาพทั้งหมดได้ทดลองด้วยสุขภาพของตนเองจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยใช้สุขภาพอย่างหนักจนต้องพลิกผันหันมาเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต และมุ่งหวังที่จะส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้อื่น

Read More
Amenities not found.