Organic Farm
/
เชียงใหม่

ปอซาอะโวคาโด (กลุ่มอะโวคาโดบ้านหนองเขียว)

คำว่า ‘ปอซา’ ในภาษาลาหู่ แปลว่า ร่ำรวย ปอซาอะโวคาโด คือกลุ่มเกษตรกรชาวลาหู่ในหมู่บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการใช้พืชต่างประเทศอย่างอะโวคาโด เข้ามาสร้างเม็ดเงินและอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชน จากการเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับคนในชุมชน สู่การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเกษตรกรอะโวคาโดออร์แกนิก ที่จัดการระบบการปลูก การพัฒนาผลผลิต ไปจนถึงการซื้อขายโดยกลุ่มเกษตรกรเอง

ปอซาอะโวคาโดมีผลผลิตหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์บูท 7 ลูกกลมเนื้อแน่น พันธุ์บัคคาเนียไซส์ใหญ่ พันธุ์พิ้งค์เคอร์ตันหวานมัน รวมถึงพันธุ์ปีเตอร์สันและพันธุ์แฮสส์ สองสายพันธุ์ยอดนิยม พิเศษที่ว่าอะโวคาโดจากกลุ่มปอซ่า จะมีเนื้อแน่น เหนียว มัน เพราะปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ ไร้สารเคมี และได้รับการดูแลอย่างดีจากเกษตรกรในกลุ่มทุกคน แม้ว่าปอซาอะโวคาโดจะไม่มีหน้าร้านและไม่ได้ออกบูทบ่อยๆ แต่การสั่งซื้อล่วงหน้าก็สามารถจองผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้โดยตรง

Read More
Amenities not found.