Farm Stay
/
ราชบุรี

พสุธารา

ชื่อของแบรนด์ ‘พสุธารา’ เกิดขึ้นจากคำว่า พสุธา ที่แปลว่าดิน และ ธารา ที่แปลว่าน้ำ ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของสพุธาราคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างดินและน้ำของสวนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจากแนวคิดที่ต้องการให้ธรรมชาติได้ดูแลตัวมันเองอย่างเต็มที่ โดยที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องยื่นมือไปจัดการมากมาย เมื่อธรรมชาติได้ใช้เวลากับตัวเองแล้ว สุดท้ายพลังดีๆ ของน้ำและดินก็จะเผื่อแผ่มายังมนุษย์ตัวเล็กๆ ที่เข้าไปอิงแอบอาศัยความร่มเย็นนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

พสุธารา มีผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมาย หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูการเพาะปลูกและความสนใจของคนในพื้นที่ ณ ตอนนั้น อย่างเช่น น้ำผึ้งบ่มเลมอนธรรมชาติ เลมอนพริกเกลือ ผักเคลผง ขนมปังจากผักเคลผง แยมและน้ำผลไม้สารพัดชนิดที่ได้จากผลผลิตบนแผ่นดินผืนนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ พสุธา และ ธารา แห่งสวนผึ้ง ผ่านการเดินเท้าชมสวน การกิน และการพักผ่อนที่พสุธาราอีกด้วย โดยสามารถสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าได้ผ่าน Facebook หรือที่ Line: @pasutara

Read More
Amenities not found.