แหล่งเรียนรู้
/
ชลบุรี

มหาลัยคอกหมู (ศุนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (มหาลัยคอกหมู) ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ ประกอบด้วยคอร์สอบรมการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือคอร์สตลาดนัด 9 ฐานเรียนรู้ เช่น การเพาะต้นอ่อนสร้างรายได้ การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงไส้เดือนและการทำปุ๋ยไส้เดือน ไปจนถึงทำเต้าฮวยนมสดซอสผลไม้พื้นบ้าน นำเที่ยวชมป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างภายในศูนย์ฯ โดยทางศูนย์ฯ ยังเป็นเซนเตอร์รวบรวมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และสาระดีๆ และมีตลาด Mabueang Market ขายผลผลิตอินทรีย์ปลอดสารและผลผลิตตามฤดูกาล จากพื้นที่ของสมาชิกและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยสามารถแวะมาเรียนรู้และช้อปปิ้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ทุกเสาร์-อาทิตย์สิ้นเดือน

Read More
Amenities not found.