Market
/
พัทลุง

มินิเกษตร อาหารดีวิถีเกษตรทำจริง

ตลาดมินิเกษตร จังหวัดพัทลุง ที่รวมเอาผู้ผลิตรายย่อยที่ศรัทธาในวิถีเกษตรอินทรีย์เข้าไว้ด้วยกัน เริ่มต้นตั้งแต่เป็นตลาดขนาดเล็กๆ ด้วยความร่วมมือของเกษตรกร เสียงตอบรับจากผู้บริโภคที่ได้ซื้ออาหารปลอดภัยใกล้บ้าน ร่วมกับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ปัจจุบันตลาดมินิเกษตรจึงได้ขยับขยายมาอยู่ในพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น คือบริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ควนกุฎ

ตลาดมินิเกษตรเปิดให้บริการทุกวันพุธ ตั้งแต่ 10:00 น. – 18:00 น. โดยประมาณ เกษตรรายย่อยในชุมชนควนกุฎและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักเรียนจากวิทยาลัยเกษตรพัทลุง ควนกุฎ ก็จะมารวมตัวกันที่ตลาดแห่งนี้เพื่อกระจายสินค้าอินทรีย์ อาหารท้องถิ่น ผักผลไม้ตามฤดูกาลที่ปลูกเอง ทำเอง ในวิถีชุมชน และบางครั้งยังมีบริการกรีนบุฟเฟ่ต์ ให้ผู้ซื้อได้อิ่มกันกับอาหารอร่อยๆ จากวัตถุดิบอินทรีย์ได้ไม่จำกัดในราคาเพียง 50 บาท นอกจากการรวมตัวตามนัดปกติแล้ว กลุ่มเกษตรกรตลาดมินิเกษตรยังมีการรวมตัวกันเฉพาะกิจตามงานแฟร์ต่างๆ เพื่อสื่อสารวิถีเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง

Read More
Amenities not found.