แหล่งเรียนรู้
/
เชียงใหม่

ยักษ์ กับ โจน

ยักษ์ กับ โจน คือหลักสูตรอบรมเรื่องกสิกรรมธรรมชาติ บ้านดิน และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมือง จัดโดยลูกศิษย์ อ.ยักษ์ และ อ.โจน ชวนเพื่อนๆ มาร่วมกันกับพวกเราเพื่อคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย พาตัวเองกลับสู่วิถีธรรมชาติ กลับสู่การพึ่งตนเอง และกลับสู่ความ “พอ” ด้วยกัน กิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี และที่ฐานธรรมธุรกิจ สันป่าตอง เชียงใหม่ หลักสูตรระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ประกอบด้วยรายวิชาหลัก ดังนี้ 1.กสิกรรมธรรมชาติ 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. การพึ่งตน และ 4. การเก็บเมล็ดพันธุและบ้านดิน

Read More
Amenities not found.