Farm Stay
/
เชียงใหม่

สวนฉันกับเธอ

ศูนย์การเรียนรู้ “ฉันกับเธอ” เกิดขึ้นด้วยแนวคิดว่า ไม่มีใครสามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ทุกอย่างจำต้องอยู่ร่วมกันอย่างอาศัยและเกื้อกูล จึงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง (ฉัน) เพื่อให้ชุมชนและคนภายนอก (เธอ) ได้มองเห็น เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย

ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ฉันกับเธอจึงเป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากวิถีชีวิตของชาวลาหู่แล้ว แขกไปใครมาก็จะได้ชิมและได้เรียนรู้จากพืชผลและการแปรรูปที่หลากหลาย อะโวคาโด พลัม ชาเก๊กฮวย ชากุหลาบ ชาอู่หลงคั่วมือกับหม้อดินเผา สบู่โฮมเมด กินข้าวดอยจากชุมชนลาหู่ การรวมเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมใหม่อย่างการปลูกและแปรรูปโกโก้ อีกหนึ่งผลผลิตที่กำลังจะเป็นที่นิยมของท้องตลาดในอนาคต ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ฉันกับเธอเท่านั้น เพราะกิจกรรมของที่นี่ก็จะหมุนเวียนตามฤดูกาลของพืชพรรณ เธอๆ ทั้งหลายที่อยากขึ้นไปเรียนรู้จึงควรโทรสอบถามช่วงที่สะดวกในการจัดกิจกรรมก่อนล่วงหน้าจะดีที่สุด

Read More
Amenities not found.