วัตถุดิบ
/
กรุงเทพฯ

สวนชั้น 1 ‘it’s going green’

ร้านของกินและของใช้กรีนกรีน ตั้งอยู่ชั้นล่างของหอศิลป์กรุงเทพฯ รวบรวมคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์กานิก เพื่อสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใกล้ชิดติดธรรมชาติให้มากที่สุดและปรุงแต่งให้ต่างห่างจากธรรมชาติให้น้อยที่สุด

Read More
Amenities not found.