Market
/
เชียงใหม่

สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี Organic Agriculture

พื้นที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตของชาวนาและมีบริการที่พักค้างคืน โดยมีกิจกรรมสอนทำการเกษตรให้ทำตลอดปี กิจกรรมลองเก็บผักออร์แกนิก ตามฤดูกาลสดๆ เพื่อมาประกอบอาหารกินกันอีกด้วย เพราะที่นี่เป็นศูนย์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรประจำอำเภอเชียงดาว แหล่งเรียนรู้ ดูงาน เกี่ยวกับการการทำนา ทำสวนเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน อีกทั้งมีพืชผักผลผลิตทางการเกษตรขายโดยตรงแก่ผู้บริโภค

Read More
Amenities not found.