แหล่งเรียนรู้
/
ปทุมธานี

สวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม

เพราะเชื่อว่า “เราคือธรรมชาติ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หากเราออกห่างจากธรรมชาติ ความสมดุลที่ควรมีจะออกห่างจากเราไป” ครูโฉหรือพี่โฉแห่งสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้มจึงเนรมิตพื้นที่สวนผักให้กลายเป็นพื้นที่เล่นของเด็กๆ ขึ้น เพื่อดึงเอาคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้กลับมาสัมผัสธรรมชาติ โดยใช้ความสนุก กิจกรรมสร้างสรรค์ และการได้ลงมือทำด้วยตัวเองมาเป็นกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายคือให้เด็กๆ มองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย

วาดรูประบายสีด้วยสีจากธรรมชาติ ทำเส้นหมี่สีสวยจากพืชผัก อาหารจากผักในสวน และการปลูกผักด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมเพียงส่วนหนึ่งของสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม ซึ่งเปิดต้อนรับสถานศึกษา ครอบครัว และกลุ่มเด็กๆ ที่สนใจให้เข้ามาร่วมเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับธรรมชาติไปด้วยกัน

Read More
Amenities not found.