Farm Stay
/
ลำพูน

สวนศิลป์บินสิ Films Farm School

สวนศิลป์บินสิ อยู่ติดกับป่าน้ำจำ ป่าชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณเนาว์ เสาวนีย์ สังขาระ สถานที่ที่ความคิดสร้างสรรค์และการพึ่งตนเองเติบโตไปด้วยกัน “Where Creativity & Sustainability Grow Together” เป็นทั้งฟิล์มโปรดักส์ชั่นเฮาส์ ฟาร์ม และโรงเรียน (Films Farm School) ส่วนของฟิล์มโปรดักส์ชั่นเฮาส์ รับผลิตสารคดีและสื่อ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่พักแบบฟาร์มสเตย์ในสวนผักออร์แกนิกเป็นบ้านดินเล็กๆ 5 หลัง และที่กางเต้นท์ ส่วนของโรงเรียนมีจัดคอร์สอบรมเรื่องการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยเรื่องปัจจัยสี่ การทำบ้านดิน การทำยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน การทำอาหาร ทอผ้า ปั้นดินเผา และสอนทำสารคดี ทำนิทาน หรือแค่มาเล่นน้ำในแม่น้ำ เดินป่า ขี่จักรยานก็ได้ และยังมีอีกส่วนคือ “บ้านพอฝัน” ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกัน ปลูกบ้านดิน ทำสวน ทำนา จัดการระบบนิเวศในพื้นที่อยู่อาศัยร่วมกัน สร้างการศึกษา และสร้างรายได้ด้วยการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมด้วยกัน

Read More
Amenities not found.