Farmer
/
ฉะเชิงเทรา

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมเกษตรกรจังหวัดใกล้เคียงกัน 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว เป็นช่องทางขายผักแบบจัดส่งจากเกษตรกรและมีไปออกตลาดสีเขียวทุกวันอังคารที่หน้าโรงพยาบาลสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ผลผลิตคือผักตามฤดูกาลต่างๆ ผักหน้าหนาวอย่าง สลัด ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ จิงจูฉ่าย ข้าวสารออร์แกนิกที่มาจากแปลงปลูกข้าวในชุมชนก็มีจำหน่ายด้วย

Read More
Amenities not found.