Farm Stay
/
นครปฐม

เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจอินทรีย์

ศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ไม่คาดหวังความร่ำรวยล้นฟ้า แต่อยากมีความสุขใจ แข็งแรงและเติบโตไปด้วยกันพร้อมกับสมาชิกในกลุ่ม จึงเผยเทคนิค เคล็ดลับ และองค์ความรู้แบบหมดเปลือก ทั้งเรื่อง 7 ขั้นตอนสำคัญในการทำฟาร์มอินทรีย์ เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การย่ำดินปรับแปรง ไปจนถึงการทำบ้านดินและการต่อยอดเพื่อเป็นโฮมสเตย์และศูนย์การเรียนรู้

คอร์สการเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 คอร์สหลัก คือ Organic DIY กิจกรรม 1 วันเต็มที่ชวนเยี่ยมชมแปลง ทำปุ๋ยหมัก เก็บผลผลิต และค่ายเปลี่ยนฝันให้เป็นจริง สร้างฟาร์มออร์แกนิก กับเกษตรกรอินทรีย์อินดี้ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนแบบได้ความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้แล้ว ยังมีการจำหน่ายวัสดุสำหรับทำเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์กล้าไม้ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีการจำหน่ายผลผลิตในฟาร์มอย่างข้าว ผัก ไข่เป็ดไข่ไก่อินทรีย์ ชากุหลาบมอญ อยู่ตลอดทั้งปีอีกด้วย

Read More
Amenities not found.