Organic Farm
/
อุตรดิตถ์

เกษตรสุขภาพ สวนสุริยา

สวนสุริยา เป็นสวนเกษตรสุขภาพที่ไม่ได้เปิดทำการทุกวัน เพราะยังคงเป็นพื้นที่ของชาวนาวันหยุดที่ต้องการมีพื้นที่สวนธรรมดาๆ แต่ปลอดภัยและเป็น ‘นิเวศน์บำบัด’ ให้กับตัวเองและคนรอบข้าง สวนเกษตรสุขภาพแห่งนี้จึงเปิดทำการเฉพาะวันอาทิตย์ หรือตามการโทรนัดหมายล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ หากแต่แม้จะเปิดรับผู้มาเยือนเพียงเดือนละไม่กี่วัน แต่สวนเกษตรสุขภาพแห่งนี้นับว่าเรียบง่ายอย่างโด่ดเด่นและเป็นจริง

ผู้มาเยือนจะได้รับขนม เครื่องดื่ม หรืออาหารที่ปรุงและออกแบบเมนูมาให้เหมาะกับธาตุของแต่ละคน ตามหลักโหราศาสตร์ 5 ธาตุแบบจีน คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง นอกจากผลิตภัณฑ์หลักอย่างข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์เนื้อนุ่มหนึบแล้ว ที่สวนสุริยาแห่งนี้ยังมีผักผลไม้สดใหม่จากแปลงให้เลือกเก็บได้ตามธาตุ มีไข่เป็ดออร์แกนิก แถมยังมีบริการรับทำข้าวกล่องห้าธาตุสีสวยที่ทำตามออร์เดอร์ และมีวางจำหน่ายที่ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลลับแลอีกด้วย

Read More
Amenities not found.