Farmer
/
สุพรรณบุรี

เมล็ดพันธุ์ ปู่-ย่า : Heirloom Seeds Saver

เครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ปู่-ย่า ตั้งใจเก็บความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์มาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ปลูก เป็นเหมือนมรดกของคนรุ่นปู่ย่าตายายของเราที่ได้ปลูก เก็บ แลกเปลี่ยน แบ่งปันกันมา ปลูกแล้วเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อๆ ไปได้ ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อจากนายทุน โดยจะมีเมล็ดผัก ผลไม้อะไรนั้นก็จะขึ้นอยู่กับจังหวะ ฤดูกาล บางทีจะมีเมล็ดมะเขือเทศเชอรี่ ข้าวโพดหวาน บวบหอมไต้หวัน แบะบวบ หอมพวง หรือข้าวโพดตักหงาย ข้าวโพดในตำนานของอร่อยจากจังหวัดเลย หรือข้าวโพดข้าวเหนียวสามสี และเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านอื่นๆ

Read More
Amenities not found.