โครงการสนับสนุน-ส่งเสริม
/
กรุงเทพฯ

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม

โครงการ “กินผักผลไม้ดี 400 กรัม” คือโปรเจคของคนกลุ่มเล็กๆ จากหลายสาขาอาชีพที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการดูแลร่างกายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งยาพึ่งหมอ ด้วยการกินผักผลไม้ที่หาได้ใกล้ตัว จากการสนับสนุนของสสส. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และที่ต้องวันละ 400 กรัม ก็เพราะว่าองค์การอนามัยโลกศึกษาพบว่าเพียงแค่เรากินผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ก็สามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต ฯลฯ ซึ่งวันละ 400 กรัมดูเหมือนจะมาก แต่จริงๆ แล้วแค่กล้วยหอม 1 ลูก ก็ประมาณ 100 กรัมแล้ว

โดยโครงการฯ จัดกิจกรรมทั้งการอบรมและนิทรรศการ ให้ความเข้าใจเรื่องการกินผักผลไม้จากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ เราแนะนำวิธีปรุงอาหารจานผักอย่างง่าย รวบรวมแหล่งซื้อขายอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นช่องทางให้ทุกคนเข้าถึงผักผลไม้ปลอดสารพิษ จัดพื้นที่ให้เกิดกลุ่มกัลยาณมิตรในเรื่องกินผักผลไม้ กลุ่มชุมชนคนเมือง กลุ่มคนทำงานในองค์กร เพื่อสร้างนิสัยใหม่ในการดูแลสุขภาพและสามารถบริโภคผักผลไม้ได้อย่างเพียงพอร่วมกัน

Read More
Amenities not found.