Farmer
/

โรงเรียนชาวสวน คลองจินดา

โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แบบไปเช้า – เย็นกลับ ที่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนัก เพราะอยู่เพียงแค่จังหวัดนครปฐม แถมยังเป็นพื้นดินปากแม่น้ำที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นดินปากแม่น้ำ ทำให้การเกษตรกลายเป็นอาชีพหลักที่ขับเคลื่อนชุมชน จนเกษตรกรทั้งหลายเกือบพลาดท่าเสียความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ไปให้กับสารเคมี

เมื่อมองเห็นว่าการให้สารเคมีไม่ใช่คำตอบของการเกษตรแล้ว ชาวสวนในพื้นที่จึงได้รวมตัวกันเป็น “กลุ่มคนทำเกษตรยั่งยืนคลองจินดา” และพัฒนามาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นให้ความรู้ จัดอบรมให้กับเกษตรกรมากกว่านักท่องเที่ยว จึงจัดอบรมในวันเสาร์ อาทิตย์ แบบไปกลับ เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาทำการเกษตร และยังมีการรวมเอาผลผลิตของสมาชิกกลุ่มไปจำหน่ายตามตลาดสุขภาพต่างๆ ทั้งแบบสดและแบบแปรรูปเป็นเมนูอร่อย อย่างส้มตำสมุนไพร เมนูเด็ดที่รวมเอาสมุนไพรตามฤดูกาลมาไว้ในครกส้มตำ เรียกได้ว่าอิ่มทั้งสมองและอิ่มทั้งท้องครบจบในที่เดียว

Read More
Amenities not found.