Farm Stay
/
อุตรดิตถ์

โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชาวบ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ต้องคอยต้อนรับแขกไปใครมายามที่มีเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีหาบจังหัน หรือประเพณีไหลแพไฟ ทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อเปิดเป็นธุรกิจโฮมสเตย์อย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นจากสมาชิกเพียง 5 หลังคาเรือนจนได้รับความร่วมมือจากคนทั้งชุมชนอย่างเช่นในปัจจุบันนี้

โฮมสเตย์แห่งตำบลหาดสองแควนี้คือโฮม-สเตย์ที่แท้จริง เพราะเป็นการอยู่อาศัยร่วมชายคากับคนในชุมชน บ้านแต่ละหลังจึงแตกต่างกันไป ทั้งบรรยากาศ ห้องนอน รวมถึงอาหารที่ให้บริการทั้งอาหารเช้า อาหารเย็น และอาหารสำหรับใส่บาตร กิจกรรมของผู้เข้าพักก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับชุมชน ชิมอาหารพื้นบ้านตามแบบของชาวลาวเวียง และงานประเพณีประจำปี ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมธรรมดาๆ ตามวิถีท้องถิ่น ให้ได้ผ่อนคลายไปกับจังหวะเนิบช้าของชุมชนอย่างแท้จริง (ผู้เข้าพักจำเป็นต้องสำรองที่พักล่วงหน้าตามหมายเลขโทรศัพท์)

Read More
Amenities not found.