Organic Farm
/
เพชรบูรณ์

ไร่กำนันจุล

ชุมชนเกษตรกรขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่เคียงคู่คนไทยมานานกว่า 80 ปี ด้วยพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ในการใช้สอยเพื่อทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตอนนี้มี 3,700 ไร่ที่ได้รับการรับรองออร์แกนิกเรียบร้อย และที่เหลืออยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนพื้นที่ทุกแปลงเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มออร์แกนิกทั้งหมด ไร่กำนันจุลสรรค์สร้างการทำเกษตรที่ดีให้กับคนในท้องที่ให้มีรายได้ บรรยากาศของไร่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวและวิถีชีวิตแบบชาวบ้านสุดเรียบง่าย เงียบสงบ โดยสวนเกษตรผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิด เช่น มัลเบอร์รี่ออร์แกนิก กล้วย ส้ม มีฟาร์มไข่ไก่ออร์แกนิก กับบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดออร์แกนิกซึ่งเป็นที่แรกของเมืองไทย ได้รับการรับรองโดยกรมประมง มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่นำผลผลิตจากสวนเกษตรมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางไร่มีร้านค้าไร่กำนันจุล จำนวน 15 ร้านทั่วประเทศเพื่อขายสินค้าจากไร่และสินค้าเพื่อสุขภาพจากเครือข่ายพันธมิตร ส่วนของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่กำนันจุลเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านการเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ดำเนินการโดยปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตเกษตรกรที่ไร่ ชมแปลงนาข้าวปลอดสารพิษ บ่อเลี้ยงปลาออร์แกนิก กิจกรรมเก็บผลมัลเบอร์รี่สดๆ จากต้น กิจกรรมเก็บไข่ไก่ออร์แกนิกที่เด็กๆ ชื่นชอบ และสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

Read More
Amenities not found.