ของเล่น
/
กรุงเทพฯ

๑4๑

๑4๑ ซึ่งอ่านได้เป็นคำว่า “หนึ่งสี่หนึ่ง” หรือ “วันฟอร์วัน” เป็นชื่อของกิจการเพื่อสังคมกิจการหนึ่ง ที่อยากรักลูกคนอื่นให้เหมือนกับลูกตัวเอง ๑4๑ จึงสื่อสารผ่านผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ดีไซน์น่ารัก สีสวย ขอบกลมมนปลอดภัยไม่ทำให้บาดเจ็บ และเน้นการเสริมสร้างทักษะ จินตนาการ โดยไม่ต้องพึ่งจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแทปเล็ต เน้นให้กระบวนการการเล่นนั้นเจาะจงไปที่การลงมือทำร่วมกันเช่นชุดทอผ้าหรือของเล่นดีไอวายที่เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมกันขัด ลงสี ตกแต่งได้เอง ทำให้เกิดความภูมิใจและเกิดคุณค่าจากกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน

นอกเหนือไปกว่านั้น ของเล่นจาก ๑4๑ ยังออกแบบให้มีส่วนไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งมีขนาดใหญ่พอจะนำไปผลิตของเล่นไม้คุณภาพดีอีกชิ้นหนึ่ง ที่จะส่งมอบให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่น 1 ชิ้น จึงเท่ากับการบริจาคของเล่นใหม่อีกชิ้นให้กับเด็กคนอื่นๆ ด้วย สามารถอ่านเรื่องราวอื่นๆ ซื้อของเล่นแห่งการให้ รวมถึงติดตามคอร์สเวิร์กชอปจาก ๑4๑ ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook

Read More
Amenities not found.