งานฝีมือ
/
นครปฐม

Art for Cancer by Ireal

Art for Cancer ธุรกิจเพื่อสังคมที่เลือกใช้ศิลปะมาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ป่วยโรคมะเร็งกับคนภายนอก และใช้เป็นเครื่องระดมทุนเพื่อเป็นค่ารักษา ค่าเดินทาง และเป็นทุนในการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและการวิจัยต่างๆ รวมถึงใช้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง ญาติ และคนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง

งานศิลปะของ Art for Cancer จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่งานศิลปะหรือการออกแบบเท่านั้น แต่ยังหมายถึงกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเชื่อมต่อกับญาติ กับครอบครัว และกับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พวงกุญแจและผ้าพันคอที่ตัดเย็บโดยผู้ป่วยโรคมะเร็ง สติ๊กเกอร์ กระเป๋า และผลงานจากศิลปินที่ถูกนำมาขายและประมูลในนาม Art for Cancer เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้อีกด้วย สามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์และติดตามกิจกรรมดีๆ จาก Art for Cancer ได้ที่ Facebook และเว็บไซต์โดยตรง

Read More
Amenities not found.