สินค้า
/
กรุงเทพฯ

Brekkie

คาเฟ่ออร์แกนิกย่านสุขุมวิท ที่เลือกใช้ส่วนผสมและวัตถุดิบจาก superfood ที่มีสารอาหารสูง ได้แก่ คีนัว ผัก และผลไม้ นำมาปรุงให้มีรสชาติทั้งแบบไทยและแบบฝรั่งผสมผสานกัน

Read More
Amenities not found.