Farmer
/
ฉะเชิงเทรา

FarmerDo

จากบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจากสวีเดน ไม่เคยทำนา ไม่ได้เป็นลูกหลานชาวนา แต่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและการศึกษาอย่างจริงจัง แบรนด์ FarmerDo ข้าวออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์จากข้าวก็เกิดขึ้นได้ด้วยความวิริยะเป็นสำคัญ แม้ว่าปีแรก FarmerDo จะเริ่มต้นขึ้นบนที่ดินเพียงไร่เดียว เริ่มต้นจากการกู้หนี้ยืมสิน และเริ่มต้นด้วยความล้มเหลว แต่หลังจากนั้นไม่นานไร่อินทรีย์ก็เกิดขึ้นบนที่ดินเล็กๆ ผืนหนึ่ง และขยายผลออกมาเป็นสินค้ามากมายพร้อมเครือข่ายที่มีอุดมการณ์เดียวกันในหลายพื้นที่

นอกจากข้าวอินทรีย์หลายสายพันธุ์ ทั้ง ข้าวสังข์หยด ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิพื้นเมืองเชียงราย ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้ว FarmerDo ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจลอาบน้ำจากน้ำมันมะพร้าว แชมพูน้ำมันมะกรูด เต้าหู้อบกรอบขนมเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ผ่าน Facebook และ Instagram แถมยังมีเครือข่ายอยู่ถึง 2 จังหวัด ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่เริ่มก่อตั้ง และจังหวัดเชียงรายพื้นที่ใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นจากที่ดินเพียงไร่เดียว และออกดอกออกผลมากมายอย่างน่าชื่นชม

Read More
Amenities not found.