Organic Product
/
น่าน

Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์

Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ โรงคั่วที่รับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรบนดอยมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน เจ้าของคือคุณเคเลบ จอร์แดน หนุ่มไทยเชื้อสายอเมริกันที่เกิดและโตที่จังหวัดน่าน แล้วไปเรียนคั่วกาแฟจากโบสถ์เล็กๆ ในสหรัฐอเมริกา ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายกาแฟอย่างพวกเราได้ดื่มกาแฟไทยดีๆ โดยกาแฟหมู่บ้านมณีพฤกษ์นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นกาแฟที่ดีอันดับต้นๆ ของไทย การันตีด้วยการติด 1 ใน 3 อันดับจากการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ได้คะแนนดีเทียบเท่ากาแฟชั้นนำของโลก โดยคุณเคเลบได้ทดลองและสรรหาต้นกาแฟจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงแหล่งเพาะต้นกาแฟที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพรรณจากต่างประเทศมาทดลองปลูก เพราะอยากให้ชาวบ้านเลิกปลูกขิงโดยใช้สารเคมีและหันมาปลูกกาแฟที่ไม่ทำลายผืนดิน ไปจนถึงได้ประดิษฐ์เครื่องคั่วกาแฟด้วยตัวเองขึ้นไว้ใช้ในหมู่บ้าน จนมาวันนี้ที่โรงคั่วกาแฟบนดอย Gem Forest Coffee ได้สร้างงาน รายได้ และความสุขละมุนจากกาแฟจากใจชุมชนให้ชาวปรัยท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Read More
Amenities not found.