Organic Farm
/
เชียงใหม่

Hanada Organic

ไร่ฮานาดะ เป็นไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆ ขนาดสองไร่ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เริ่มต้นจากการหอบเอาอาการป่วยด้วยวิถีชีวิตของกรุงเทพ มาพักรักษาตัวที่เชียงใหม่ เมื่อได้เจอกับอากาศบริสุทธิ์และความสูงระดับ 850 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของอำเภอสะเมิง คุณพิสมัย รอดสวาสดิ์ ผู้ก่อตั้งฮานาดะฟาร์ม ก็ได้เปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็นแหล่งปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ของดีสะเมิง ภายใต้แนวคิดแบบออร์แกนิก

นอกจากสตรอว์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี่แปรรูปแล้ว ไร่ฮานาดะยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเมลอน แยมเมลอน ข้าวแต๋นน้ำเมลอน ชาดอกไม้ กล้วยและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกล้วย ผักสลัดแบบต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ปลอดสารพิษ ปลอดสารกันเสีย และใช้หญ้าหวานเพื่อลดการใช้น้ำตาลลง สินค้าจากฮานาดะฟาร์มมีจำหน่ายตามร้านค้าออร์แกนิกทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนชาวกรุงเทพสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสุขภาพ เช่น K Village Farmers’ Market หรือสั่งโดยตรงกับฟาร์มผ่านทางช่องทางต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

Read More
Amenities not found.