Organic Product
/
กรุงเทพฯ

Healthiful

Healthiful เป็นโซนจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเรื่องการมีสุขภาพที่ดี ยั่งยืน มีความสุข และสะดวกสบาย โดยได้คัดสรรสินค้าคุณภาพที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ความร่วมมือและการให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสินค้า 5 หมวดด้วยกันคือ Organic สินค้าที่ได้ตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกรับรองเท่านั้น Natural สินค้าที่ผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติ รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Vegan & Plant-Based ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชเป็นหลัก Health-Specific ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้แพ้อาหาร และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและโภชนาการเป็นพิเศษ Nutrition Boost ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมส่วนผสมหรือสารอาหารเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น

สามารถเข้ามาเลือกสินค้าและศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพได้ทั้งจากที่ร้านค้าและในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ โดยทางท็อปส์จะเปิด Healthiful ให้ครบ 21 สาขาทั้งรูปแบบสแตนด์อโลน และ Zone in shop ทั้งในท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และบางสาขาตอนนี้ก็มีส่วนของคาเฟ่ขายอาหารปรุงสำเร็จและเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อสุขภาพให้ลูกค้ามานั่งรับประทานด้วย

Read More
Amenities not found.