วัตถุดิบ
/
เชียงใหม่

ฮักเวียงช็อป ออร์แกนิก คอมมูนิตี้ (ปิด)

ร้านออร์แกนิคคอมมิวนิตี้ นิมมานเชียงใหม่ รวบรวมผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปลอดสารพิษส่งตรงจากชุมชนเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่และทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นพื้นที่กลางของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้บริโภคอีกด้วย

Read More
Amenities not found.