Cosmetic
/
กรุงเทพฯ

Lemon Farm แจ้งวัฒนะ

ร้าน Lemon Farm สาขาแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ Lemon Farm สาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2554 แต่จุดเริ่มต้นของแนวคิดแบบ Lemon Farm เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนับสิบปี จากความต้องการผลักดันเกษตรอินทรีย์ให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบได้ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค จนเกิดเป็นร้านค้าออร์แกนิกที่มีครบถ้วนตั้งแต่อาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ไปจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่ชาวออร์แกนิกทุกคนต่างรู้จักกันดี

ร้าน Lemon Farm เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. – 20.00 น. ที่สาขาแจ้งวัฒนะ นอกจากผักผลไม้อินทรีย์แล้ว ยังมีเนื้อสัตว์ น้ำผึ้ง อาหารทะเลเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทานรสชาติดีและสะอาดปลอดภัย ที่สำคัญคือ สินค้าเกษตรที่มีค่อนข้างจำกัด อย่างเช่นเงาะอินทรีย์จากทุ่งช้าง จังหวัดน่าน หรือมังคุดจากเทือกเขาบูโด จังหวัดนราธิวาส ก็จะมีจำหน่ายที่สาขานี้เป็นสาขาแรกๆ อย่างที่ว่าได้เลือกซื้อก่อนใครแน่นอน

Read More
Amenities not found.