Organic Product
/
เชียงใหม่

Maetha Organic

แม่ทาเป็นตำบลเล็กๆ ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่จิ๋วแต่แจ๋ว เพราะที่นี่คือแหล่งผลิตอาหารและพรรณพืชออร์แกนิกมานานกว่า 30 ปีตั้งแต่เมืองไทยยังไม่ตื่นตัวเรื่องอาหารสุขภาพ จนกระทั่งในวันนี้ พื้นที่เล็กๆ ที่มีวัตถุดิบครบถ้วนและคนเบื้องหลังที่เป็นตัวจริงเสียงจริง ได้เดินออกมาเป็นคนเบื้องหน้าผ่านการออกแบบ Maetha Organic Café ให้เป็นพื้นที่ที่ผู้ผลิตจะได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาหารการกินที่ปลอดภัยของคนรักสุขภาพสำหรับเมืองเชียงใหม่

Maetha Organic Café มีจำหน่ายกาแฟ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในร้านมาจากชุมชนของตัวเอง รวมถึงเครือข่ายออร์แกนิก เช่น เครื่องปรุงรถจากรถชำเปลี่ยนโลก เมล็ดกาแฟจากเครือข่าย lapato ที่ได้กาแฟมาจากใต้ร่มไม้ในป่าใหญ่ เรียกได้ว่า “กินกาแฟที่แม่ทา รักษาป่าที่แม่วิน” เมนูอาหารในร้านจะมีเมนูยืนพื้นเล็กน้อย ที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตามวัตถุดิบที่มี เพราะหัวใจของการกินดีคือการกินผักให้หลากหลายและกินตามฤดูกาล โดยเมนูอาหารพัฒนาจากวัตถุดิบที่เป็นจุดเด่นจริงๆ ของแม่ทา เช่น น้ำปู๋ ข้าวโพดฝักอ่อน ผักพื้นบ้านหลากชนิด และทำเมนูให้มีหน้าตาร่วมสมัยถูกใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น

Read More
Amenities not found.