วัตถุดิบ
/
กรุงเทพฯ

Organic Supply

ร้านที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแบรนด์เพื่อสุขภาพและอาหารเพื่อสุขภาพไม่ผ่านการแปรรูป ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องตลาดเพื่อสะดวกต่อการเลือกซื้อ นอกจากนี้ทางร้านยังมีส่วนของใช้ในบ้านรวมถึงบรรจุภันฑ์ต่างๆ ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปัญหาขยะ พลาสติกหรือขยะใช้แล้วทิ้งอีกด้วย

Read More
Amenities not found.