วัตถุดิบ
/
กรุงเทพฯ

Patom

Patom แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่มุ่งเน้นการใช้ส่วนผสมอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง คำนึงถึงความยั่งยืนและความสมดุลของวิถีชีวิต โดยวัตถุดิบมาจากพื้นบ้านที่ฟาร์มของทางร้านและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

Read More
Amenities not found.